Uppehåll av sophämtning för bostäder

Du kan ansöka om uppehåll för din sophämtning vid bostaden om du planerar att vara borta i minst 4 månader.


En grundavgift kommer alltid att tas ut, även om du har uppehåll av själva hämtningen.

Efter att du har gjort dina ändringar kommer det ett brev med posten. Där får du en bekräftelse på att alla ändringar har gått igenom.
Sidan uppdaterad: 2017-11-08