Grovsopor och restavfall

Mellan 17-21 oktober hämtar vi grovsopor och restavfall gratis hos dig som bor i villa. Kontakta oss under vecka 41 för beställning på tfn 25 09 10.

I slutet av dessa veckor sätter vi även upp container för grovavfall i Forshed vid gamla soptippen samt i Forsnäs vid byagården. Du får hämtat upp till tre kollin och de får väga max 25 kg styck För hämtning - märk upp grovavfallet och kontatka oss vecka 41 på telefon 0920-25 09 10.

Sidan uppdaterad: 2016-10-04