Kvalitetspolicy

För Luleå MiljöResurs AB innebär kvalitet att:

  • Vi strävar efter att skapa mervärde för våra kunder och ägare.
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar av våra arbetsprocesser.
  • Vi kvalitetssäkrar våra tjänster med hjälp av vårt ledningssystem.
  • Vi följer de lagar och riktlinjer som krävs för vår verksamhet.
Sidan uppdaterad: 2017-11-28