Miljöpolicy

Luleå MiljöResurs AB tar ansvar för att skapa en hållbar miljö genom att:

  • Minska vår miljöpåverkan genom ständiga förbättringar.
  • Som ett minimikrav följa aktuell miljölagstiftning.
  • Erbjuda attraktiva lösningar som främjar ett hållbart samhälle.
  • Aktivt arbeta med information i syfte att engagera invånarna i Luleå kommun att skapa en hållbar miljö.
Sidan uppdaterad: 2017-11-28