Statistik

Hushållsavfall 2017

Vikt

Brännbart

10 971 ton

Matavfall

4 311 ton

Trädgårdsavfall

3 192 ton

Deponi

100 ton

Trä

5 240 ton

Metallskrot

1 566 ton

Hushållsavfall avser både fastighetsnära insamlning och från återvinningscentralerna.

Förpackningar

Vikt

Glas

20,6 kg/inv

Papper

18,5 kg/inv

Metall

2,5 kg/inv

Plast

9,0 kg/inv

Tidningar

33,6 kg/inv

Statistiken av förpackningsinsamlingen anges i kilo per fast boende invånare och år (31 december samma år).

Sidan uppdaterad: 2018-03-21