Din sophämtning

Varje kommun är skyldig att på ett mijlömässigt sätt ta hand om allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Vi har uppdraget att ta hand om Luleås hushållsavfall. Hämtningen av hushållavfallet finansieras genom avgiften som tas ut från samtliga abonnenter. Kommunfullmäktige beslutar om avfallstaxan.

Renhållningsabonnemang
Både fasta bostäder och fritidshus omfattas av det kommunala avfallansvaret och måste ha ett renhållningsabonnemang. Abonnemanget består av en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgiften är fast och täcker kostnader för återvinningscentraler och all administration som krävs för ett fungerande sophämtningssystem. Hämtningsavgiften finansierar insamling, behandling och destruktion av dina sopor. Hämtningsavgiften baserar sig på vilken hämtningsfrekvens du har valt.  

Kärl för matavfall och brännbart
I Luleå kommun ska alla sortera ur sitt matavfall. det innebär att du har två soptunnor vid din fastighet, en för brännbart och en för matavfall. Matavfallet hämtas varannan vecka. Bor du i villa kan du välja mellan tre olika hämtningsintervaller för att få dina brännbara sopor hämtade:
- varannan vecka
- var fjärde vecka
- var åttonde vecka

 

Om din sophämtning 
Vi hämtar ditt hushållsavfall både i ditt permanenta boende och från ditt fritidshus. Du kan beställa eller ändra ditt abonnemang i spalten till vänster.

Tänk på att det är fastighetsägaren som ansvarar för att kärlen skall vara utsällda och rättvända på tömningsdagen, eventuella hinder som snö eller parkerade bilar samt fastfrysningar i kärl ligger också på fastighetsägarens ansvar.

Låt kärlet stå från 06:00 den aktuella tömningsdagen tills dess att vi har tömt det.

Du ska ha två kärl för ditt avfall. Ett grönt kärl för det som räknas in som brännbart och ett brunt kärl för ditt matavfall.

Det gröna kärlet kan rymma antingen 190 liter eller 370 liter. Det bruna kärlet rymmer 140 liter.

Du kan välja att få ditt brännbara avfall hämtat varannan, var fjärde eller var åttonde vecka. Matavfallet hämtas alltid varannan vecka.
Har du ett flerfamiljshus kan du välja ett större kärl och att få dina kärl tömda oftare. Välj vilken storlek och hämtningsintervall som passar ditt behov bäst.
Om du vill ha ett uppehåll av din sophämtning kan du ansöka om det under Ändra abonnemang.

Det finns också en möjlighet att dela det ena eller båda kärlen med en granne eller ta hand om ditt matavfall själv genom hemkompostering.

Vi hämtar avfall från ditt fritidshus mellan perioden 15 maj och 15 oktober. Antingen har du egna sopkärl eller så delar du dessa med en granne. Du kan ha samma hämtningsintervaller som i ditt permanenta boende under den här perioden.

Om du vill ha ett uppehåll av din sophämtning vid fritidshuset kan du ansöka om det under Ändra abonnemang. Din ansökan måste vara oss tillhanda senast 30 april för det aktuella året.

Sidan uppdaterad: 2016-11-18

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: Stängt
Råneå ÅVC: 9-16
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: 9-16