Uppehåll med din sophämtning

Du kan söka uppehåll med din sophämtning om du är borta från din bostad under en längre tid. För att du ska få det beviljat måste du ha planerat att vara borta i en sammanhängande period på minst fyra månader. Grundavgiften kommer dock att kvarstå.

Om du vill ansöka om hämtningsuppehåll för fritidshus ska ansökan vara oss tillhanda senast den 30:e april samma år ansökan gäller. Uppehållet beviljas på årsbasis och gäller hela hämtperioden för fritidshus, det vill säga mellan 15 maj och 15 oktober. Om du vill söka uppehåll kan du gå in på vår webb eller ringa vår kundservice på 0920-25 09 00.

Här hittar du en e-blankett för att söka uppehåll gällande din bostad

Här hittar du e-blankett för att söka uppehåll gällande fritidshus

Sidan uppdaterad: 2018-04-18

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 7:30-15:30
Råneå ÅVC: 14-20
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: 8-20