Sophämtningen kan bli fördröjd p.g.a. ishalka

På grund av väderomslag med ishalka som följd har vi svårt att ta oss fram på vissa vägar. Sophämtningen kan därför bli fördröjd, låt kärlen stå tills de blivit tömda.

Tänk på att hålla väl sandat och snöröjt vid era sopkärl!

Sidan uppdaterad: 2020-01-13

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 7:30-20
Råneå ÅVC: 14-20
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: 8-20