Grovavfallshämtning

Grovavfall

Två gånger om året hämtar vi grovavfall och restavfall gratis för dig som bor i villa. I år sker det under vecka 20 och vecka 42.

Container för grovavfall i Forshed
I slutet av dessa veckor sätter vi även upp container för grovavfall i Forshed vid gamla soptippen samt i Forshed vid byagården. Du får hämtat upp till tre kollin och de får väga max 25 kg styck.

För hämtning i Forshed, kom ihåg:

  • inga sopor får lämnas utanför containrarna
  • Vitvaror och elektronik får inte lämnas, detta kommer att samlas in vid ett senare tillfälle. Med vitvaror avses kyl, frys och elspisar.
  • farligt avfall får absolut inte lämnas, detta kommer att samlas in vid ett senare tillfälle. Till farligt avfall räknas lösningsmedel, färgburkar, oljor, batterier mm.  

För hämtning, märk upp grovavfallet och kontakta oss veckan innan
på tfn 0920-25 09 10.

Sidan uppdaterad: 2017-04-28

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: Stängt
Råneå ÅVC: 9-16
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: 9-16