Renhållningstaxa slamtömning

Fr.o.m. 2016-01-01 (priser inkl moms).

Grundavgift

 

 

 

Pris per tömningstillfälle

 

 

 

Tank-/brunnsvolym

Ordinarie tömning

Budad tömning inom 5 arbetsdagar

Budad tömning inom ett dygn (vardag)

< 4 kbm

1 255 kr

1 945 kr

2 565 kr

> 4 kbm, per tillkommande kbm

415 kr

415 kr

415 kr

 

Tilläggstaxa

För tömning av BDT-brunn (bad, disk och tvättbrunn) utgår en taxa på 450 kr per brunn. Tömning ska ske minst vart femte år.

Om avståndet mellan hämtningsfordon (farbar väg eller av förare bestämd lämplig plats) och brunn/tank överstiger 20 m tillkommer en kostnad på 130 kr per tillkommande 10 meter.

För brunnslock som väger mer än 25 kg (exempelvis betonglock med en diameter över 80 cm) tillkommer en kostnad med 650krper tömningstillfälle.

Om tömningsfordonet nekas tillträde till brunnen/tanken (utan att avbeställning skett dygnet innan eller dispens erhållits innan tömningstillfället); eller om brunnen/tanken är låst vid tömningstillfället; eller om brunnen/tanken av annan anledning inte är tillgänglig debiteras en framkörningsavgift med 725 kr per tillfälle.

Om brunnen/tanken är gömd eller svåråtkomlig så att det medför extra arbete tillkommer en avgift på 450 kr.

Om brunnen/tanken ligger så till att det krävs två personer att dra slang eller att det krävs två personer att lyfta locket tillkommer en avgift på 950 kronor.

Om kund önskar bli uppringd eller få ett SMS gällande när tömning kommer att ske så kostar det 50 kr per telefonsamtal eller 50 kr per skickat SMS. Kunden kommer att bli kontaktad en dag innan tömning. Meddelande via mobilsvar räknas som samtal.

Om akuttömning måste ske under fredag eftermiddag,  lördag, söndag eller helgdag debiteras en helgtaxa på 4500 kr/tömning upp till en volym av 4 m3. Detta gäller om budningen beställs efter 12.00 på fredageftermiddag.

Om kunden kräver att bilen ska stå på väg där regelverket kräver TMA-skydd för chaufförerna debiteras en extra avgift på 1500 kr för hyra av TMA bil.

Tömningsförutsättningar

Ordinarie tömning en gång per år schemaläggs av Renhållaren, se Renhållningsföreskrifter 2013-05-31.

Observera att tanken/brunnen ska vara tydligt uppmärkt under tömningsmånaden.

Kunder med ordinarie tömning två eller tre gånger per år har möjlighet att få tömning i januari, februari, mars, maj, juli och november, enligt förbeställt abonnemang.

Tömningar där kunden önskar bestämma tidpunkt för tömning, betraktas som budad tömning.

Vid tömningstillfället skall vägen för de tunga fordonen vara farbar och snöröjd/vegetationsröjd.

Om avståndet mellan tömningsfordonet och tanken/brunnen överstiger 20 m debiteras extra taxa, se ovan.

För övergripande bestämmelser gällande avfallshantering se Luleå kommuns Renhållningsföreskrifter 2013-05-31.

Sidan uppdaterad: 2016-01-13

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 12-20
Råneå ÅVC: Stängt
Antnäs ÅVC: 14-20
Kronans ÅVC: 8-20